Aktuāli

2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Puderevas vecticībnieku draudzes projekts baznīcas fasādes krāsojuma atjaunošanai, lietus noteku uzstādīšanai un žoga remontam. Projekts “Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda ...
Lasīt Tālāk
2017.gada 28.jūnijā ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2 ...
Lasīt Tālāk
  1. jūlijā plkst. 15.00 – Strankaļu kapsētā 1. jūlijā plkst. 14.00 – Kuciņu kapsētā 17. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 10. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 29. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā ...
Lasīt Tālāk
8. maijā Audriņos notika tradicionāls pasākums pie pieminekļa “Fašisma upuriem”. Pagasta padomes priekšsēdētājs Einārs- Aleksandrs Bindemanis uzstājās ar pateicības vārdiem visiem, kas gājabojā Otrā pasaules karalaikā, kas atdeva savu dzīvi cīņā par cilvēces atbrīvošanu no ...
Lasīt Tālāk
Aglonas bazilikas Kora skola radusies laikā, kad Aglonā un visā Latvijā bija tā saucamais “pāvesta Jāņa Pāvila II gaidīšanas laiks”. Notika bazilikas un laukuma lielā rekonstrukcija. Pirmie 12 Kora skolas audzēkņi, ejot uz stundām bazilikas ...
Lasīt Tālāk
11.februārī uz 15.Stāstnieku un ziņģētāju vakaru  Viļānos brauca mūsu stāstniece Trifina Ovčinnikova. Viņa ieguva titulu "VISVISLABĀKAIS  STĀSTNIEKS" ...
Lasīt Tālāk
28. janvārī krievu dziesmu ansamblis "Ivolga" ieradās Nagļu KN. Šeit pašmāju pašdarbniekus sumināja par viņu veikumu. Koncerta pirmajā daļā noklausījamies viņu sniegumu, bet otrajā daļā uzstājās uzaicinātie kaimiņu kolektīvi. Mūsu ansambļa dziedātājas patīkami parsteidza publiku ...
Lasīt Tālāk
27.janvārī Audriņu KN krievu dziesmu ansambli "Ivolga" uzaicināja uz Ilzeskalna TN 45 gadu jubilejas pasākumu. Mūsu kolektīva aizveda muzikālu sveicienu, noklausījās svētku koncertu un kaimiņu kolektīvu apsveikumus ...
Lasīt Tālāk
Katru gadu 13,janvārī uz kultūras namu ir aicināti un gaidīti vecāka gada gājuma ļaudis, lai vēlreiz sagaidītu Jauno gadu. Senioriem pasākums notiek dienā. Šogad viņus gaidīja pārsteigums – kopā padejot pie eglītes ieradās Salatēvs. Katrs ...
Lasīt Tālāk
Par karu negribas runāt Bet tas notika karā... Kad uzpūta vējš Gaisā pacēlās bijušā ciemata pelni Sēdēja vīri un sievas un nerunāja nekā -  Dienā viņi Dzimto pavardu krāsmatas glāstīja? Un zeme Ar nepļauto auzu salauztiem stiebriem Par kaut ko lielu un mīļu, Varbūt par nākošo pavasari Tiem stāstīja. (O. Vācietis) Laikā no 1942.gada 2. līdz 4. janvārim vācu okupācijas varas soda ekspedīcijas laikā tika nošauti 235 Audriņu sādžas iedzīvotāji un pati Audriņu sādža nodedzināta.  Karš ir viens no veidiem kā cilvēce risina sarežģitas problēmas daudzu gadu tūkstošu laikā.Karš atņem dzīvības tūkstošiem cilvēku. Jebkurš karš ir tragēdija. Tikai cilvēki par to aizmirst. Un tā akārtojas. Mūsu pienākums ir atcerēties par 1942.gada notikumiem, nodot mūsu zināšanas un piemiņu jaunākajām paaudzēm. Kamēr mēs ...
Lasīt Tālāk