Uzņēmējdarbība

Nosaukums

Adrese

Tālrunis

Pakalpojums

“Avin”, SIA, Degvielas uzpildes stacija Audriņi , Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

4696342

Degvielas un naftas produktu tirdzniecība
“Irbe M”, SIA Audriņi, Krasuhas 1b, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

4696424

Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
“Lesko N”, SIA, Aptieka Audriņi, Krasuhas 3, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

4696480

Medikamentu tirdzniecība, aptieka
“Ludvits”, SIA, Veikals Audriņi, Krasuhas 2a, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

—–

Pārtikas tirdzniecība
“Nikor-R”, SIA, Veikals-autoserviss “Saulgrieži” , Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

29458027

Automobiļu rezerves daļu un piederumu tirdzniecība
“Sākums”, zemnieku saimniecība Fiļkina , Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

4696390

Mežizstrāde
“Sākums”, zemnieku saimniecība, Veikals-kafejnīca Audriņi, Krasuhas 1, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

4696390

Pārtikas tirdzniecība
„SEDNA” biedrība Audriņi, Piemiņas 4, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

26156733

Sporta biedrība
“Audriņi”, mednieku biedrība Fiļkina, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

29443140

Biedrība
„Lusar-M” IU Piemiņas 9, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

—-

Šūšanas ateljē
„Larisa & Ko” IK Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons

4628243

Pārtikas tirdzniecība

Audriņu pagasta teritorijā reģistrēts liels skaits dažādu uzņēmumu un iestāžu, kas nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī cilvēkiem no apkārtējam pašvaldībām.
Audriņu ciemā ir labi attīstīta infrastruktūra, kas ir viens no veicinošiem faktoriem uzņēmējdarbības attīstībai.

Vislielāko darbavietu skaitu nodrošina pašvaldības iestādes – pagasta padome, skola, pirmsskolas izglītības iestāde. Nākamā lielākā iedzīvotāju grupa ir nodarbināta mežsaimniecībā un ražošanā.

Audriņu pagastā ir reģistrētas:

  • 31 zemnieku saimniecība.
  • 5 sabiedrības ar ierobežotu atbildību: “AVIN”, “IRBE M”, „Ludvits”, „Lesko-N”, „Nikor-R”.
  • 2 individuālie uzņēmumi: “Lusar-M” un “LIS-S”.
  • 1 individuālais komersants „Larisa & Ko”.
  • 2 biedrības „SEDNA” un „Audriņi”.
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS

SIA „IRBE M” nodarbojas ar makaronu ražošanu. Uzņēmumā nodarbināti 16 iedzīvotāji. Ražošanas uzņēmums atrodas Audriņu ciema centrā, Krasuhas ielā 16.

  • Tālrunis: 4696424
  • Fakss: 4696424
  • Kontaktpersona: direktore Irina Babrāne
TIRDZNIECĪBA

Audriņu pagasta teritorijā atrodas 6 veikali, no kuriem 4 atrodas pašvaldības administratīvajā centrā – Audriņos un pa vienam Puderovas ciemā un Mežāres ciemā. Nomaļāko teritoriju iedzīvotāji daļēji ar precēm tiek apgādāti ar autoveikalu palīdzību.

Audriņos atrodas SIA “Avin” piederošā degvielas uzpildes stacija, kur var iegādāties degvielu visu diennakti. SIA „Avin” telpā atrodas apdrošināšanas sabiedrības „Balva” nodaļa, kā arī pārtikas un kancelejas preču veikals.

MEŽIZSTRĀDE UN KOKAPSTRĀDE

Mežizstrāde un kokapstrāde ir perspektīvas un peļņu nesošas nozares.

Audriņu pagasta teritorijā ir pietiekoši daudz veca meža ar pāraugušām audzēm. Lielais īpatsvars pāraugušu audžu ir saglabājies tāpēc, ka pēc 1998.gada vējgāzēm turpmākajos gados nācās izcirst daudz vidējā vecuma audzes un briestaudzes sanitārajās kailcirtēs.

Daudzās lauksamniecībā izmantojamās zemes platībās jau pašlaik notiek dabiskā apmežošanās, tomēr liela daļa pļavu aizaug ar nekvalitatīvu koksni un būtu vajadzība šo platību kopšana.

Lielākā kokzāģētava ir Z/S „Sākums”, kas atrodas Audriņu pagasta Fiļkinas ciemā.

BIEDRĪBAS

Mednieku biedrība „Audriņi” atrodas Audriņu pagasta Fiļkinas ciemā. Biedrības vadītājs Andrejs Višņakovs.

Biedrība „SEDNA” dibināta 2004.gada 19.jūlijā. Savas pusotra gada pastāvēšanas laikā ir gūti ievērojami panākumi un daudzas godalgotās vietas ne tikai reģionālā un Latvijas līmenī, bet arī starptautiskā līmenī.

Biedrības „SEDNA” galvenie darbības virzieni ir kontakta sporta veidi, kas tiek pilnveidoti visu gadu.

Uz doto brīdi biedrība „SEDNA” Rēzeknes pilsētā rīko treniņus boksā, kikboksā, karatē un džudo divās sporta zālēs, sešas dienas nedēļā. Ar 2005.gada janvāri biedrība vienu reizi mēnesī Rēzeknes pilsētā vada atklātas sacensības augstāk minētos sporta veidos, lai sportisti varētu saņemt vajadzīgo pieredzi.

Nākotnē biedrība plāno veikt sporta aktivitātes Rēzeknes rajona ezera pludmalēs, trenažieru zāles izveide Audriņu kultūras namā un visa veida sporta pasākumu organizēšana Audriņu pagasta teritorijā, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu.