Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Audriņu pagasta iedzīvotāju sapulcē, kas notika 2016.gada 9.martā, iedzīvotāji vienbalsīgi ievēlēja jaunus konsultatīvās padomes locekļus – Juriju Vasiļjevu, Nikolaju Koroļkovu un Juriju Astratovu. Konsultatīvā padome savā sapulcē 07.04.2016 izvirzīja padomes priekšsēdētāju un vietnieku.
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem jautājumiem. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Audriņu pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai par pagastam un novadam būtiskiem jautājumiem, saskaņā ar padomes nolikumu.
Tādēļ šeit publicējam konsultatīvās padomes dalībnieku sarakstu ar telefona numuriem un e-pastiem. Aicinām vajadzības gadījumā zvanīt konsultatīvajai padomei un interesēties par pagastā notiekošo, kā arī izteikt savus priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei.

Padomes priekšsēdētājs:Nikolajs Černobrovs, Līpūri, 26464293
Priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Teirumnieks, Krupi, 28218671
Padomes sekretāre: Nataļja Bibičeva,  Audriņi, 26165746, natalijabibiceva@inbox.lv
Padomes locekļi:
Jurijs Astratovs, Audriņi, 26514653, korssar@inbox.lv
Aleksandrs Ivanovs, Līpūri, 29465381
Jurijs Vasiļjevs, Audriņi, 26422576, jurij1401@inbox.lv
Nikolajs Koroļkovs, Jegorovka, 26569346
Jekaterina Čakša, Audriņi, 22033671
Antoņina Naumkova, Audriņi, 29813838