Kultūrvēstures objekti

Valsts aizsardz.Nr.

Pieminekļu vērtības grupa

Pieminekļu veids

Pieminekļu nosaukums

Pieminekļu atrašanas vieta

Pieminekļu (notikumu) datējums

50.

Valsts nozīmes

Vēsture

Audriņu ciema iedzīvotāju piemiņas vieta

Rēzeknes raj., Audriņu pag., Audriņos

1942.g.

1961.

Valsts nozīmes

Arheoloģiskā senvieta

Kuciņu senkapi (Kara kapi, Zviedru kapi)

Rēzeknes raj., Audriņu pag., Kuciņos pie kapsētas

17.gs.

5798.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanas nams

Rēzeknes raj., Audriņu pag., Puderovas c.

18.gs.2.p.

Pagasta teritorijā atrodas 2 valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un viens arhitektūras piemineklis. Audriņu pagasta valsts nozīmes objekti: piemineklis „Audriņu ciema iedzīvotāju piemiņas vieta” (1942.gads) un Kuciņu senkapi (Kara kapi, Zviedru kapi).

Kādreiz Audriņu ciema centrā stāvēja piemineklis karā kritušajiem audriniešiem. Tajā redzams bija zemnieks ar karogu rokās, kas dusmīgi skatās uz priekšu, blakus viņam ceļos nometies sarkanarmietis ar automātu uz krūtīm. Piemineklis simbolizēja vienotību cīņā pret fašistiskajiem iebrucējiem. 1965.gada 8.maijā šī pieminekļa vietā tika uzstādīta memoriālā plāksne.

Audriņu pagastā Puderovas ciemā atrodas viens no nedaudzajiem lūgšanu namiem. Lūgšanu namu sāka celt 1904.gadā. Celtniecības darbi tika apmaksāti no apmeklētāju saziedotajiem līdzekļiem. Pēc 30. g. Ilgušās celtniecības, 1934.gadā uz dievkalpojumu pulcējas pirmie apmeklētāji. Līdz tam dievkalpojumi notika kādā zemnieku mājā. Vēlākajos gados tika veikti piebūves darbi. Puderovas lūgšanu nams ir ievērojams ar to, ka uzraudze ir sieviete. Patreiz tā ir Ulanova Varvara. Savas pastāvēšanas 70.gados lūgšanu nams ir vairākkārt aplaupīts: 1975.gadā pirmo reizi, bet 2002.gadā 23.oktobrī – desmito reizi.

Piemineklis fašisma upuriem

kp_fasizma_upuriem

1972.gadā, Audriņu traģēdijas 30.gadadienā, Audriņu ciemā, pakalnā pie Rēzeknes – Gulbenes šosejas, tika uzstādīts piemineklis fašisma upuriem kā mūžīgais atgādinājums dzīvajiem. Pieminekļa autore tēlniece A. Veinbaha. Katru gadu uz šejieni nāk Audriņu vidusskolas skolēni un godina kritušo audriniešu piemiņu, noliek ziedus.
Vēl viens piemineklis Audriņu ciemā šķūņa vietā, kur tika sadzīti audrinieši pirms aizvešanas uz nošaušanu. Piemineklis atrodas Audriņu ciema, 300 m no šosejas Rēzekne – Gulbene.

Piemiņas plāksne pie Audriņu pasta ēkas

kult-plaksnes

Pie kluba ēkas piestiprināta piemiņas plāksne fašisma upuriem, bet uz piemiņas plāksnes pie pasta ēkas sienas  var izlasīt to Audriņu ciema vīriešu vārdus, kuri tika publiski nošauti Rēzeknes tirgus laukumā 1942.gada 4.janvārī. Pie bijušās cietuma ēkas Rēzeknē ir piestiprināta piemiņas plāksne un katru gadu 4.janvārī notiek atceres mītiņš.