Pārvaldes darbinieki

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis

64628222

20240381

aleksandrs.bindemanis@audrini.lv

Lietvede Tatjana Pavlova  64628241 tatjana.pavlova@audrini.lv
Galvenā grāmatvede Elvīra Beļisova 64628242 elvira.belisova@audrini.lv
Grāmatvede Inese Pridane 64628243 inese.pridane@audrini.lv
Kasiere Marija Studena 64628243 marija.studena@audrini.lv
Ozolaines bāriņtiesas locekle Audriņu pagastā Valentīna Platonova

64628241

valentina.platonova@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu specialists Marija Jačeikina 64628243 marinaarhipova@inbox.lv
Kapsētu pārzinis Marija Jačeikina 64628243 marinaarhipova@inbox.lv
Sociālais darbinieks Solvita Razgale

64628241

mob.28322181

solvita.razgale@rezeknesnovads.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitolds Vabaļs

64628243

28722494

info@audrini.lv
Kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova 64640318 tamara.smirnova@audrini.lv
Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. Liāna Teirumnieka 64640175  liana.teirumnieka@saskarsme.lv
Bibliotēkas vadītāja Margarita Platonova 64640353 margarita.platonova@audrini.lv
Elektriķis Aļgirdas Kaušinis 64696243
Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa inspektors Žans Smirnovs

64603580