Pārvaldes darbinieki

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos Aleksandrs Bindemanis

20240381

aleksandrs.bindemanis@audrini.lv

Lietvede Tatjana Pavlova  64628241 tatjana.pavlova@audrini.lv
Kasiere Jeļena Lotko 64628243 jelena.lotko@audrini.lv
Ozolaines bāriņtiesas locekle Audriņu pagastā Valentīna Platonova 25613041 valentina.platonova@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu specialists Inese Pridane  

20223428

inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Sociālie darbinieki Inga Plaunova

Ārija Skromule

mob.28322181

mob.28322181

inga.plaunova@rezeknesnovads.lv

arija.skromule@rezeknesnovads.lv

Saimniecības pārzinis Vitolds Vabaļs

28722494

info@audrini.lv
Audriņu pagasta kultūras nama kultūras pasākumu organizatore Tamāra Smirnova 64640318 tamara.smirnova@audrini.lv
Bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne 64640353 oksana.brokane@rezeknesnovads.lv
Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa inspektors

64603590