Pārvaldes darbinieki

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Bindemanis

64628222

20240381

aleksandrs.bindemanis@audrini.lv

Lietvede Tatjana Pavlova  64628241 tatjana.pavlova@audrini.lv
Vecākā grāmatvede Elvīra Beļisova 64628242 elvira.belisova@audrini.lv
Kasiere Elvīra Beļisova 64628243 elvira.belisova@audrini.lv
Ozolaines bāriņtiesas locekle Audriņu pagastā Jeļena Filimonova 64644539 Jelena.Filimonova@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu specialists Inese Pridane  

20223428
 

inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Sociālie darbinieki Solvita Razgale

Ārija Skromule

64628241

mob.28322181

solvita.razgale@rezeknesnovads.lv

arija.skromule@rezeknesnovads.lv

Komunālās saimniecības pārzinis Vitolds Vabaļs

64628243

28722494

info@audrini.lv
Kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova 64640318 tamara.smirnova@audrini.lv
Bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne 64640353 oksana.brokane@rezeknesnovads.lv
Kārtības policijas nodaļas 2.iecirkņa inspektors

64603590