Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmskolas izglītības ieastāde

Nodibināta 2006 gadā

Adrese :  Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes novads, LV – 4611

Telefons: 64640175

e-pasts: audrinipii@saskarsme.lv

Vadītāja: Indra Dzene, e-pasts: indra.dzene@saskarsme.lv

Darba laiks 7.00 – 18.00
Programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma un Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
Mācību valoda – latviešu un krievu
Grupu skaits  3 grupas: 1,5 – 3g. mazākumt. grupa,
3 – 4g. latviešu grupa,
5 – 6g. mazākumt. grupa.
Bērnu skaits: 2015/2016 m.g. 37 bērni
Pedagogu skaits:
Vārds, Uzvārds –  Ieņemamais amats
Indra Dzene – Izglītības iestādes vadītājs
Aleksandrs Mališevs  – Pirmsskolas izglītības skolotājs
5 – 6g. mazākumt. grupā
Maija Repša  – Pirmsskolas izglītības skolotāja
3 – 4g. latviešu grupā
Janīna Čakša –  Pirmsskolas izglītības skolotāja
1,5 – 3g. mazākumt. grupā
Līvija Bobrova – Pirmsskolas izglītības skolotāja
1,5 – 3g. mazākumt. grupā
Ludmila Sidorina – Logopēds

Tehnisko darbinieku skaits: 6 (3 aukles, 1 skolotāja palīgs, 1 apkopēja, 1 sētnieks)