Jauniešu klubs

Audriņu pagasta jauniešu kluba mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņos iniciatīvu darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Audriņu jauniešu klubā jaunieši (vecumā no 13 līdz 29 gadiem) ir gaidīti:

Pirmdien: 16.00 – 20.00
Otrdien: 14.00 – 18.00
Piektdien: 16.00 – 20.00

Audriņu kultūras namā jauniešu centrā iesaistītajiem dalībniekiem ir iespēja:

  • uzspēlēt galda spēles;
  • iesaistīties dažāda veida diskusijās;
  • izrunāt interesējošus jauniešiem jautājumus;
  • apmeklēt un iesaistīties dažādos pasākumos gan savā pagastā, gan arī citos pagastos;
  • rakstīt un realizēt jauniešu projektus, kas sekmēs jauniešu brīva laika pavadīšanas iespējas, pasaules izzināšanu un jauniešu personas attīstību, pašrealizāciju;
  • rīkot dažadus tematiskus un radošus pasākumus u.c.

Jauniešu klubs savu darbību uzsāka pavisam nesen un viss vēl ir piekšā. Tomēr mēs jau iesaistāmies dažādos pasākumos: Ozolaines pagasta OzO jauniešu kluba 1. dzimšanas diena, jauniešu iniciatīvu projekta pieteikuma sastādīšana. Pašlaik gaidam un gatvojamies projektam „Jaunietis. Rīcība. Dialogs” un apmācībām, kas tiek rīkotas ar Latvijas Sarkana Krusta Rēzeknes komitejas palīdzību.
Jauniešu kluba darbības laikā plānots realizēt arī nelielas labdarības akcijas, izzināt vidi dažādās formās, kā arī piedalīties vides aizsardzības aktivitātēs, iesaistīties sporta dienās, rīkot tematiskus draudzības vakarus u.c.