Komunālo pakalpojumu tarifi

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro)   PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

 

Ūdensapgāde

 

EUR/m3

 

2,16

 

0,45

 

2,61

 

2. Kanalizācija EUR/m3 1,73 0,36 2,09

                                                              Pakalpojumu maksa

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Pirts apmeklējums euro/cilv. 3,3  0,66 3,99
2. Kultūras nama ieejas biļetes euro/cilv. 1,65  0,35 2,00
3. Kultūras nama telpu nomas maksa (vienreiz. pasāk.) euro/h 6,31  1,33 7,64
4. Traktora MTZ 82 izmantošana euro/h 19,50 4,10 23,60
5. Traktora Belarus 1025.4 izmantošana:  
-ar piekabi euro/h 20,9 4,39 25,29
-ar lāpstu euro/h 25,24 5,3 30,54
-ar pļaujmašīnu euro/h 24,9 5,23  

30,13

 

6. Asenizācijas pakalpojums Viena reize 9.58 2.01 11.59 EUR/0.5st.
6.1. Traktora Belarus 1025.4 izmantošana ar mucu  

EUR/km

 

0.62

 

0.13

 

0.75

Asenizācijas mucas transportēšanai
6.1.2. Decentralizetās kanalizācijas sistēma notekūdeņu pieņemšana  

m3

 

0.66

 

0.14

 

0.80

 

EUR/m3