Veselības aprūpe

Audriņu pagasta ambulance

Krasuhas iela 3, Audriņu ciems,

Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Tālrunis: 64640353

 

Apmeklētājus pieņem ģimenes ārste

Ingrīda Doroško

 

Audriņu pagasta ambulance dibināta 1963.gadā. Būve sastāv no 15 telpām ar kopējo platību 207.8 kv.m. 2006.gada aprīlī ambulancē noslēgusies kapitālais remonts, nomainīti logi, veikts neliels telpu kosmētiskais remonts, kā arī iegādāts elektrokardiogrāfs. Ambulancē strādā viena feldšere un viena ģimenes ārste. Ambulancē atrodas arī aptiekas punkts.