Projekti

Pašvaldība piedalās sekojošos projektos, kuros tiek ieguldīts arī pašvaldības līdzfinansējums:

  1. „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”.
  2. „Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā”, kuru līdzfinansē arī ERAF un Vides ministrija.
  3. Valsts Vienotās Bibliotēku Informācijas Sistēmas (VVBIS) tīkla izveide Latvijas bibliotēkās un „Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai”, kurā piedalās Audriņu pagasta bibliotēka.
  4. SIF atbalstītais Grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” projekts, kuru rezultātā tika izveidots jauniešu iniciatīvu centrs un jauniešu iniciatīvu centra izdevums „No A līdz D”.