Audriņu pamatskola

Adrese: Rēzeknes novads, Audriņu  pagasts, Audriņu ciems, LV – 4611
Direktore: Liāna Teirumnieka
Tālrunis:  64606346, 64606481
Interneta mājas lapa: skola.audrini.lv

Audriņu pamatskola atrodas 12 km attālumā no Rēzeknes.

Uz skolu visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem ir ļoti ērti nokļūt, jo tā atrodas pie Rēzeknes – Gulbenes šosejas. Ir ļoti laba autobusu satiksme. Tālāk no centra dzīvojošos bērnus uz skolu atvizina skolas autobuss.

Audriņu skola dibināta 1951.gada pavasarī. Pirms tam Audriņos skolas nebija, bet 1952. gada 1.septembrī maziem un lieliem mācīties gribētājiem durvis vēra septiņgadīgā skola, kas līdz 1960.gadam saucās “Pirmā Maija” kolhoza vārdā. Tās pirmais direktors bija Viktors Sumrovs. Tajā laikā skolā strādāja 10 skolotāji un mācījās 50 skolēni. Pēc tam skola pārtapa par Audriņu astoņgadīgo skolu, bet no 1970.gada, skola kļuva par vidusskolu. Skolēnu skaits ar katru gadu pieauga, tāpēc bija nepieciešamas papildus telpas un ēkai klāt tika uzceltas 3 piebūves:

 • korpuss mācību kabinetiem;
 • sporta zāle;
 • ēdināšanas korpuss.

Laika posmā no 1952.gada līdz 1966.gadam skolas vadībā darbojās 5 direktori. Pēc tam ilgus gadus skolu vadīja pieredzējis pedagogs Jevgrafs Semjonovs, bet no 1994./95.m.g. līdz 2013. gada martam par skolas direktori bija Audriņu vidusskolas absolvente – Zinaida Bodža. Savukārt ar 2013./14.m.g. par Audriņu pamatskolas direktori kļuva Liāna Teirumnieka.

Tuvojoties 2010./11.m.g. skolēnu skaits strauji samazinājās un Audriņu vidusskolu reorganizēja par pamatskolu. Audriņu vidusskolā 2004.gadā mācījās 188 skolēni, 2005.gadā – 176 skolēni. Pašlaik skolā strādā 18 skolotāji un mācās 73 skolēni.

Skolas teritorijas kopējā zemes platība ir 6,8 ha. 3,5 ha zemes ir zem ēkām, bet pārējā platībā ievietojas vairākas zonas: sporta, mācību – izmēģinājumu, atpūtas un saimnieciskā.

Audriņu pamatskolā pašlaik realizē četras pamatizglītības programmas:
 • Mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121 (2. modelis)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 21015721
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621

Skolā ir daudz plašu telpu, no kurām 16 mūsdienīgi mācību kabineti ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām valodu, sociālo zinību un spēju priekšmetu apguvē, 3 laboratorijas un 3 darbnīcas – pētniecisko un praktisko iemaņu veicināšanai.

Audriņu pamatskolai ir laba materiāli – tehniskā bāze:
 • datorklase ,
 • WI-FI interneta tīkls, pieejams interneta pakalpojums,
 • modernizēti dabas zinību kabineti, kuros skolēni var izmantot iekārtas un mācību līdzekļus, lai veiktu pētnieciskus darbus fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā,
 • 3 darbnīcas – mājturības, metāla un kokapstrādes,
 • sporta vingrošanas telpa ar inventāru,
 • laba sporta bāze, plaša sporta zāle – sporta programmas un interešu izglītības programmu īstenošanai basketbolā, volejbolā, florbolā un sporta spēlēs,
 • plaša āra sporta veidu bāze un inventārs ziemas sportam – slēpošanas trases – un vasaras sportam.

Sporta laukums atrodas Audriņu ciemā pie Audriņu pamatskolas. Tā platība ir 1,2ha. Sporta laukumā ir četri basketbola grozi, futbola laukums, volejbola laukums, 400m asfaltēts skrejceļš un dažāda veida trenažieri bērniem un pieaugušajiem.

Sporta laukumā organizē visā veida sacensības: futbola, basketbola, volejbola, kā arī citus pasākumus.

 • skolotāju istaba,
 • spēļu istaba, tenisa galdi un novuss,
 • skolas muzejs – darbojas novadpētniecības muzeja un novada kultūras interešu izglītības programmas,
 • aktīvās atpūtas centrs – daudzveidīgas interešu izglītības programmas – praktiskais skolēns, prasmīgās rokas, breakdance, teātra nodarbības, kokapstrāde un dizains, tautas dejas, puķkopība, retorika, vokālais ansamblis un solisti,
 • bibliotēka un lasītava – multimediju centrs, kurā skolēni var lasīt grāmatas un žurnālus, kā arī izmantot informācijas tehnoloģijas patstāvīgam darbam, plašs videotēkas un audiotēkas piedāvājumu klāsts,
 • āra baseins un ābeļdārzs.

 

 • slēgta šautuve un apsildāms ziemas vieglatlētikas nodarbību celiņš

Šautuve

Audriņu pamatskolas muzejs

1999.gada februārī, projektu nedēļas ietvaros tika likti pamati skolas muzejam. Muzejs atrodas skolas vecās ēkas otrajā stāvā. Muzejā katrs var paplašināt savu redzesloku un bagātināt zināšanu pūru par skolas un pagasta vēsturi, kultūru un tās dižajiem pārstāvjiem – Valēriju Seili un Steponu Seili.

Muzeja ekspozīciju veido arī sadzīves priekšmeti, darba rīki. Plauktos ir izvietoti svečturi, pulksteņi, pakavi, ogļu gludekli, čuguna podi, petrolejas lampas un citi priekšmeti.

Te var iepazīties ar numismātikas ekspozīciju – naudu no 19.gs.b. – 20.gs.b., pārlapot vecas avīzes un žurnālus (“Mājas draugs” – 1937.g., “Zeltiņi” – 1937.g.).

Īpaša vieta ir ierādīta Audriņu traģēdijas piemiņas iemūžināšanai – gan traģēdijas apraksts, gan bojā gājušo fotogrāfijas un saraksti, tikšanās ar traģēdijas aculieciniekiem un piemiņas brīžos iemūžinātie mirkļi.