“Krēsli Audriņu kultūras namam”

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Krēsli Audriņu kultūras namam”.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, uzlabojot Audriņu pagasta kultūras nama materiāli tehnisko bāzi.

Valsts svētkos Audriņu kultūras nama apmeklētājiem un kuplajai amatiermākslas kolektīvu dalībnieku saimei Nautrēnu apvienības pārvalde sagādāja jauku dāvanu – jaunus, ērtus, modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus krēslus. 18. novembra svētku koncertā Audriņu kultūras nama lielajā zālē skatītājiem pirmo reizi bija iespēja novērtēt jaunos krēslus.

Kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova: “Pēc pasākuma apmeklētāji dalījās savos iespaidos. Daudzi bija pārsteigti, jo zāle izskatās ļoti grezna. Krēslu krāsa pieskaņota skatuves un logu aizkaru, arī grīdas krāsas toņiem. Krēsli ir  ērti sēdēšanai. Ļoti labi arī tas, ka tie ir lietojami gan pa vienam, gan savienoti rindās.”

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9649,75 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 8684,77 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums –  964,98 EUR.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.