Bibliotēku nedēļa “Bibliotēkas un lasīšana”. Integrētā nodarbība skolas vecuma bērniem “Ēdampasakas bērniem” Audriņu pagasta bibliotēkā

Visiem ir labi zināms, ka eksistē ēdamās sēnes, ogas un ēdamie augi. Bet vai eksistē ēdamās pasakas? Lai to noskaidrotu, šī gada 24. aprīlī Audriņu pagasta bibliotēkā pulcējās paši mazākie ziņkārīgie apmeklētāji pasākumā “Ēdampasakas bērniem”.  Pasākums tika organizēts ikgadējās Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas un lasīšana” ietvaros.

Lauku bibliotēku svarīgs uzdevums ir atbalstīt sava pagasta iedzīvotāju intereses, tāpēc tās vienmēr seko aktualitātēm un jaunumiem dažādās jomās.  Pēdējos gados īpašu atzinību  starp kārumniekiem ieguva  kūciņas uz kociņiem, jeb keikpopi (cake pops). Protams, viskaislīgākie šī salduma cienītāji ir bērni. Bet kā top šīs burvīgas bumbiņas uz kociņiem? No kādiem ingredientiem  sastāv? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem pasākuma laikā atbildēja mūsu novada iedzīvotāja, lietpratēja Klinta Jeršova, kura padalījās ar bērniem pieredzē kūciņu gatavošanā, dekorēšanā un pasniegšanā.

Pasākums tika organizēts pēc integrētās nodarbības principiem. Bērni papildināja savu vārdu krājumu ar interesantiem nosaukumiem, iemācījās lasīt receptes, izvelēties atbilstošās grāmatas no bibliotēkas krājuma, ievērot drošības noteikumus gatavošanas laikā, kā arī strādāt praktiski, eksperimentēt un novērtēt savu darbu.

Pasākuma laikā tika popularizēts arī bibliotēkas grāmatu krājums. Bērni uzzināja, ka receptes var meklēt ne tikai internetā, bet arī bibliotēkas plauktos. Audriņu pagasta bibliotēkas mazie lietotāji nodarbības gaitā noskaidroja, ka tomēr eksistē “ēdamās pasakas”. Pasaku var radīt pašiem no pozitīvajām emocijām par paveikto darbu, no lasīšanas un saskarsmes ar draugiem, no garšīgi pagatavota  ēdiena un siltajiem vārdiem… no visa, kas atrodas mums blakus.

Mūsdienās problēmas lasīšanas prasmju attīstībā ir ļoti aktuālas visā pasaulē. Pārāk daudz  laika gan bērnu, gan pieaugušo dzīvē aizņem viedierīces  un arvien mazāk vietas tiek atvēlēts grāmatām. Bibliotekāriem jāmeklē jauni paņēmieni, ka organizēt bērnu iesaistīšanos lasīšanas procesā. Pasākumi bērniem, kur tiek izmantots viens darbības veids – lasīšana, pārsvarā neizraisa bērnu interesi. Jānodarbina bērnu rociņas, actiņas, jāaktivizē domāšanas un uztveres procesi. Jāstāsta par sarežģītām lietām bērniem saprotamā vieglā valodā.

Audriņu pagasta bibliotēka lielu paldies saka Klintai Jeršovai par interesantu ideju un radošu pieeju, par nesavtīgo darbu, palīdzot bērniem jauno zināšanu un prasmju apguvē.

 

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne