Elīnas Melānes zīmējumu izstāde “Es dzirdu klusumu…” Audriņu pagasta bibliotēkā

Divu rudens mēnešu garumā Audriņu pagasta bibliotēka aicināja  pagasta iedzīvotājus, viesus doties ciemos un apskatīt jaunās mākslinieces, pagasta iedzīvotājas Elīnas Melānes zīmējumu izstādi ar romantisko nosaukumu “Es dzirdu klusumu…”. Centrālo vietu Elīnas daiļradē aizņem daba, kura nomierina, iedvesmo un veicina radošumu. Pagājušajā gadā mūsu bibliotēkā arī tika eksponēti šīs autores darbi, kuri saņēma vissiltākās atsauksmes no apmeklētājiem. Arī šogad izstādes organizatori cerēja sagādāt īsto estētisko baudu visiem, kas atnāks uz bibliotēku un apmeklēs izstādi.

Mūsu sarežģītajos laikos, kad pasaulē valda nemiers, ļoti svarīgi atrast klusu mierinājumu dvēselei un prātam. Un tiešām, Elīnas zīmējumi izstaro dabas maigumu, apkārtējās pasaules idilli, skaistumu, pilnību un, tajā pašā laikā, rosina pozitīvo domāšanu, uzlabo garastāvokli un sekmē laimīgas nākotnes vīziju. Visā jaunās mākslinieces daiļradē ir jūtams aicinājums katram attīstīt sevī prasmi redzēt apkārt skaistumu, novērtēt to un sargāt nākamajām paaudzēm.

Lielu paldies Audriņu bibliotēkas apmeklētāju vārdā sakām mūsu pagasta iedzīvotājai Elīnai Melānei par radošumu, neizsīkstošo enerģiju radot skaistumu! Ļoti pateicamies arī meitenes vecākiem Marinai un Artūram Melāniem   par meitas audzināšanu un labvēlīgo apstākļu radīšanu bērna personības attīstībai un radošajai izpausmei.

Audriņu pagasta bibliotēka ar prieku atbalsta vietējās kopienas pārstāvju brīvā laika nodarbes un aicina visus, kam ir vēlme iepazīstināt citus ar saviem sasniegumiem rokdarbos, zīmēšanā, dzejas vai prozas rakstīšanā u.c. radošajās izpausmēs, dalīties pieredzē un popularizēt savu darbu, sadarbojoties ar mūsu bibliotēku.

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne