Maijs Audriņu pagasta bibliotēkā

Maija pasākumu virkni Audriņu pagasta bibliotēkā uzsāka virtuālā viktorīna, kas bija veltīta Eiropas dienai,  ar nosaukumu “Es un Eiropas Savienība”. Bibliotēkas lietotāji un mūsu Facebook sekotāji nedēļas laikā rūpīgi pētīja jautājumus, kas ir saistīti ar  ES vēsturi, uzzināja interesantus faktus. Tie dalībnieki, kuriem radās problēmas ar informācijas meklēšanu un atlasi, varēja griezties bibliotēkā, jo šeit pārskatāmā vietā tika sagatavots un izvietots plašs informācijas klāsts par Eiropas Savienību un tās veidošanas posmiem. Viktorīnā pārliecinoši uzvarēja mūsu pagasta jauniete Karolīna Krasovska. Liels paldies Karolīnai par atsaucību, zinātkāri un zināšanām.

Ļoti lielu atsaucību un pozitīvu atsauksmju daudzumu raisīja  mūsu bibliotēkas  Māmiņdienai veltītais konkurss “Mīļo māmiņ! Tu esi man tāda viena…”.

Pārsvarā tajā piedalījās pirmsskolas vecuma bērni. Tāda atsaucība tieši no šī vecumposma ir ļoti svarīga, jo tie mazie ķipari – mākslinieki ir mūsu bibliotēkas topošie lasītāji. Pēc pasākuma noslēguma gandarīti palika arī vecāki, jo paskatījās uz sevi ar sava bērna acīm, daži, protams, pasmaidīja un brīnījās, kādas smalkas detaļas mammas izskatā pamanīja viņas jaunās atvasītes. Arī tēviem savas sievas “atvērās” no nezināmajām pusēm. Smaidi, humors un pozitīvās emocijas kļuva par pasākuma atslēgvārdiem. Ikviens dalībnieks saņēma pārsteiguma balviņas, ko sarūpēja mūsu bibliotēkas labdarības feja – Olga Litovnika. Viņas tamborētas mīkstās dāvaniņas katrai māmiņai un bērnam sniedza daudz pozitīvu emociju.

Vēl viens ļoti liels un nozīmīgs  ieguldījums gan mūsu pagasta dzīvē, gan bibliotēkas apmeklētības veicināšanā ir Olgas Litovnikas rokdarbu izstādes. Šoreiz visiem apmeklētājiem gan bibliotēkā, ievērojot drošības noteikumus, gan Facebook bibliotēkas mājas lapā, bija lieliska iespēja apskatīt  autores izšūto gleznu izstādi “Dvēseles motīvi”. Dzīvnieki, dabas ainavas, kuģi pārsteidza ar savu izpildes realitāti.

Liels paldies Olgai par ieinteresētību, nemitīgu darbošanos, gatavību palīdzēt, kā arī par bibliotēkas darba popularizēšanu un lasītāju piesaisti.

Maijā Audriņu pagasta bibliotēkas krājums tika papildināts ar 14 jaunām grāmatām. Ar jaunieguvumu sarakstu var iepazīties elektroniskajā kopkatalogā, kā arī sazinoties ar bibliotēku. Savu lasītāju gaida romāni, detektīvi, bērnu literatūra. Ja bibliotēkas lietotājam rodas interese par kādu Audriņu pagasta bibliotēkā neesošo grāmatu, pastāv iespēja to pasūtīt no citas bibliotēkas. Lai saņemt tādu pakalpojumu, jāsazinās ar bibliotekāri.

Ikvienam cilvēkam grūtajos laikos ir nepieciešams atbalsts. Apmeklējiet bibliotēku, saņemiet grāmatu un kopā ar to zināšanas, drošības sajūtu un ceļojumu tālajās zemēs, kuru tagad ne katrs var atļauties!

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne