Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde

Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela  17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Einārs Aleksandrs Bindemanis, tel.64628241, 64628222, e-pasts: info@audrini.lv

Pielikumā:

Nolikums

Lēmums

Līgums