Projektēšanas darbi – jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu mājai

 

Audriņu pagasta pārvalde vēlas noslēgt līgumu par projektēšanu un tāmes izstrādi daudzdzīvokļu mājas jumta remontam Audriņu ciemā, Lidicas iela 10

Mājai nepieciešams:

1) jumta seguma nomaiņa (plānots – bezazbesta šīferis)

2) latojuma maiņa un spāru remonts (tāmē paredzēt kokmateriālus)

3) skursteņu un ventilācijas šahtu remonts

4) papildus izbūvēto dūmvadu projektēšana

5) lietus noteku uzstādīšana

6) zibensnovedējs

Lūdzu sniegt atbildi par iespēju veikt šos darbus, termiņus, izcenojumus, līdz 20.04.2018
Papildus informācijai – pagasta pārvaldnieks E.A.Bindemanis, tel.20240381