Audriņos notika vokālo ansambļu konkurss – sadziedāšanās

Ziemīgi dziesmotā gaisotnē pagājušās nedēļas nogalē Audriņu kultūras namā tika aizvadīts Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu konkurss-sadziedāšanās, kurā piedalījās septiņpadsmit kolektīvi.

Vokālo ansambļu konkursa pirmajai kārtai, ievērojot nolikuma prasības, bija pieteikušies astoņi ansambļi – Dricānu pagasta kultūras nama vokālais ansamblis „Almus” (vadītājs Jānis Trūps), Nagļu tautas nama sieviešu vokālie ansambļi „Septīma’, „Ilūzija” un „Trio Rondo” (vadītāja Anita Mičule), Lendžu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Rūžeņa” (vadītāja Laura Reksne), Strūžānu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Sidrabrasa” un meiteņu vokālais ansamblis „Ziemeļmeitas” (vadītāja Lāsma Inkina), Bērzgales pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis(vadītājas Sigita Kuzmina un Guntra Kuzmina – Jukna). Šo astoņu kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija – Rēzeknes koru apriņķa virsdiriģente Anda Lipska, vokālās mūzikas pedagoģe un komponiste Guntra Kuzmina – Jukna un Rēzeknes pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Pēc rezultātu apkopojuma uz konkursa otro kārtu, kas notiks 11.martā Ilūkstē, izvirzīti Dricānu „Almus”, Lendžu „Rūžeņa”, Bērzgales vokālais ansamblis, Strūžānu „Ziemeļmeitas”, Nagļu „Septīma” un „Trio Rondo”.

Ar skanīgām, azartiskām un sirsnīgām dziesmām sadziedāšanās daļā klātesošos priecēja Ozolaines pagasta tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Nadežda” (vadītāja Nadežda Osipova), Silmalas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa” (vadītāja Irīna Ščerbakova), Audriņu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Ivolga” (vadītāja Ieva Lubāne), Griškānu pagasta kultūras nama čigānu dziesmu ansamblis „Čarger” (vadītāja Ludmila Ulsone), Silmalas pagasta Kruķu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Melodija” (vadītāja Alla Ivanova), Strūžānu pagasta kultūras nama sieviešu krievu dziesmu ansamblis „Raduga” (vadītāja Tamāra Smirnova), Maltas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Varavīksna” (vadītājs Normunds Štekelis), Lendžu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ‘Omammas” (vadītāja Laura Reksne) un Viļānu senioru vokālais ansamblis „Rudens ziedi” (vadītāja Marija Jefremova).

Visi kolektīvi pasākuma noslēgumā saņēma Pateicības un ziedus.

Vokālo ansambļu skate – sadziedāšanās novadā tiek rīkota katru gadu, lai vērtētu kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, ieguldījumu novada un savu pagastu kultūras dzīves attīstībā, cilvēkresursu piesaisti kolektīviem, ansambļu vizuālo tēlu.

Vēlēsim veiksmi un izdošanos visiem kolektīviem to radošajā izaugsmē, un turēsim īkšķus par otrās kārtas konkursantiem!

 

Leokādija Razgale

Strūžānu KN vadītāja

Vokālā ansambļa „Sidrabrasa” dalībniece