Jaunie komunālo pakalpojumu tarifi no 2018.gada 01.janvāra

Šogad visos Rēzeknes novada pagastos tiek pārrēķināti komunālo maksājumu tarifi. Tas notiek saskaņā ar valdības nesen izdoto Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Tarifi tiek aprēķināti, izmantojot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumus Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā”.

Metodika nosaka, ka komunālo pakalpojumu tarifi ir jāpārskata ikreiz, kad par 15% mainās to izmaksas. Tātad – ja būtiski mainās elektroenerģijas cena, darba algas, ir veikti ieguldījumi ūdenssaimniecībā vai ir notikušas iedzīvotāju skaita izmaiņas u.t.t.

Audriņu pagastā kopš iepriekšējo komunālo pakalpojumu tarifu pieņemšanas brīža izmaksas (algas, elektroenerģija) diemžēl ir cēlušās daudz vairāk kā par 15%. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka visi mūsu Audriņu un Krupu ciemā sniegto pakalpojumu tarifi bija jāpārskata.

Jaunie komunālo maksājumu tarifi Audriņu pagastā

(stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri):

Aukstais ūdens – 1,17 EUR / m3

Kanalizācija – 1,03 EUR/m3

Ja dzīvoklī nav uzstādīts skaitītājs:

Aukstais ūdens – 5,85 eur / par katru dzīvoklī dzīvojošo personu

Kanalizācija – 5,15 eur / par katru dzīvoklī dzīvojošo personu

Atkritumu izvešana:

Atkritumu izvešana – 1,55 eur / par katru dzīvoklī dzīvojošo personu

 

UZMANĪBU IEDZĪVOTĀJIEM!

Lai 2017.gadā izlietotais ūdens tiktu aprēķināts par 2017.gada tarifiem, lūdzu nodot ūdens skaitītājau rādījumus grāmatvedībā līdz decembra beigām, kā arī apmaksāt par izlietoto ūdeni.

No 2018.gada 1.janvāra ūdens patēriņa aprēķins tiks veikts, izmantojot jaunos augstākos tarifus, neatkarīgi no tā, vai ūdeni izmantoja 2017.gadā vai 2018.gadā.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem vēl nav uzstādīts ūdens skaitītājs, ir pēdējais laiks to darīt, lai ietaupītu. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos skaitītāju uzstāda dzīvokļa īpašnieks par saviem līdzekļiem. Privātmājās, sākot ar 2017.gadu, skaitītāju uzstāda pagasta pārvalde, bet mājas saimnieks pērk filtru, noslēgkrānu un uzstādīšanas materiālus. 

Individuālo māju iedzīvotājiem ir iespējams ietaupīt, uzstādot individuālo atkritumu konteineru. Konteinera noma ar izvešanu vienu reizi mēnesī firmā ALAAS maksā EUR 3,81 mēnesī, ar divreizēju izvešanu – EUR 6,93 mēnesī. Sava konteinera uzstādīšana atmaksājas, ja mājā dzīvo trīs un vairāk cilvēki. Katrai privātmājai un dzīvoklim jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu. Ir iespējams izvest atkritumus arī retāk kā reizi mēnesī (piemēram, reizi 2 mēnešos), ja to nav daudz. SIA ALAAS kontakti: tel.64607673, Zilupes ielā 50, Rēzekne. Internetā: www.alaas.lv

Lai ietaupītu, aicinu iedzīvotājus šķirot atkritumus.

Papīru, kartonu, plastmasas un stikla pudeles (izņemot eļļas pudeles) nesiet uz šķirošanas novietni pie vecās katlu mājas. Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas. Atkritumu šķirošana samazina kopējo atkritumu skaitu un līdz ar to – izmaksas.

Plastmasas pudeles izmetot jāsaplacina, tad tās aizņem mazāk vietas, un līdz ar to – maksa par izvešanu ir mazāka.

Iedzīvotāji bieži jautā – kā gan šķirošana var ietaupīt manus izdevumus, ja tas neparādās manā rēķinā. Tādēļ atbildu. Šobrīd iedzīvotāju skaits mūsu ciemā būtiski nepalielinās. Tomēr pēdējo 3 gadu laikā Audriņu ciemā ir uzstādīti divi jauni atkritumu konteineri, Krupu ciemā – viens konteiners. Iemesls – atkritumu daudzums ir palielinājies. Iedzīvotāji vairāk pērk veikalos pakotu pārtiku un plastmasas pudeles, kuras konteinerā aizņem daudz vietas. Daži iedzīvotāji konteineros ber pelnus no krāsnīm, kas ir aizliegts ugunsdrošības apsvērumu dēļ. Tādēļ izvedamo atkritumu daudzums palielinās. Katra lielā metāla konteinera divreizēja izvešana šobrīd izmaksā 32,87 EUR mēnesī.

Ja šķirošanas rezultātā radīsies iespēja vismaz divus konteinerus no ciema izvākt, tad tarifi tiks pārskatīti, un šoreiz jau – samazināti.

Audriņu  pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis