4. novembrī Audriņu kultūras nama amatierteātris “Potešņiki” ciemojās pie Feimaņu kultūras nama amatierteātra ”Savējie”, kas svinēja teātra 10. gadu jubileju.

Pasākuma “Lomu karuselī” pirmajā daļā viesiem tika prezentēta  amatierteātra dibināšanas vēsture, aktieru sastāvi un raksturu apraksti (neviens netika aizmirsts), kā arī atcerējamies lomas, kurās katrs teātra dalībnieks piedalījās. Tika pateikti skaisti un silti novēlējumi no sveicējiem.

Jubilejas turpinājumā skatītājiem bija iespēja noskatīties aizrautīgu Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrādi ”Ontana tragedeja” (režisore Anita Ločmele jeb Danskovīte). Bet arī ar to vakars nebeidzās, jo ciemiņi varēja izbaudīt atpūtas vakaru ar groziņiem, dejām un jautrību.