Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs: RNPAPP 2017/6

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: 23.05.2017.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).

Kontaktpersona:

Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.05.2017

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

Nolikums

Lēmums