Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde

Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela  17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Einārs Aleksandrs Bindemanis, tel.64628241, 64628222, e-pasts: info@audrini.lv

Pielikumā:

Nolikums

Jautājumi un atbildes par iepirkumu „Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde” (identifikācijas Nr. APP 2017/5)

 

Jautājumi un atbildes

  1. JAUTĀJUMS

Kādas ir ceļu uzturēšanas materiālu piegādes vietas ?

atbilde uz 1.jautājumu

Piegādes vietas un orientējošie apjomi:

Ceļš 4222 Kļovi-Brizgi (pie lidostas) ~ 1000 kub.m (pie lidostas), piegāde ar liela apjoma kravas auto;

Ceļš 4226 Greivuļi (pie A12 apļa) ~ 300 kub.m, piegāde ar 6×4;

Ceļš 4219 Audriņi-Jegorovka ~ 300 kub.m, piegāde ar 6×4;

Ceļš 4211 Audriņi – 100 kub.m, piegāde  ar 6×4;

Ceļš 4224 Strankaļi-Krupi (pie veikala), 100 kub.m, piegāde iespējama ar liela apjoma kravas auto labā laikā;

Darbu izpildes gaitā atkarībā no laika apstākļiem, budžeta iespējām un neparedzētiem apstākļiem apjomi var mainīties vai tikt atcelti.

 

Lēmums

Līgums