Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2018.gadam

Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.02.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2018.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela  17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Aleksandrs Bindemanis, tel.64628222, e-pasts: info@audrini.lv

Pielikumā:

Iepirkuma instrukcija

Lēmums