“Neviens nav aizmirsts…”

8. maijā Audriņos notika tradicionāls pasākums pie pieminekļa “Fašisma upuriem”. Pagasta padomes priekšsēdētājs Einārs- Aleksandrs Bindemanis uzstājās ar pateicības vārdiem visiem, kas gājabojā Otrā pasaules karalaikā, kas atdeva savu dzīvi cīņā par cilvēces atbrīvošanu no nacisma šausmām. Pieminējām arī miermīlīga Audriņu ciemata traģēdiju, kas tika iznīcināts 1942. gada janvārī. Audriņu pamatskolass kolēni skaitīja dzejoļus par mieru pasaulē un nolika ziedus pie pieminekļa.

Devītās klases skolēni pēc tradīcijas piemiņas pasākumus turpināja memoriālajā kompleksā Ančupānu mežā un tirgus laukumā Rēzeknē, kur tika nošauti nevainīgi Audriņu ciemata iedzīvotāji. Kā pēdējo reizi, būdami Audriņu pamatskolas skolēni, viņi gribēja pieminēt kara laikā bojāgājušos ar vārdiem „Neviens nav aizmirsts…”.