Attīrīšanas iekārtu dīķu attirīšana

Audriņu pagasta pārvalde,veic attīrīšanas iekārtu dīķu attīrīšanas,cenu aptauju.Ar priekšlikumiem griesties pa telefonu Nr-29463128 Vladimirs Tihomirovs vai e-pastu info@audrini.lv