Tehniskā projekta izstrādāšana

Audriņu pagasta pārvalde, veic cenu aptauju tehniskā projekta izstrādāšanai, Audriņu ciema Piemiņas 0,7 km, Dārzu 0,5 km, Lidicas 0,006 km ielu asfaltēšana un ceļa Nr-23 Kuciņi- Strankaļi 2,0 km remonts Rēzeknes novada Audriņu pagastā.Ar priekšlikumiem griesties pa telefonu Nr-29463128 Vladimirs Tihomirovs, e-pasts info@audrini.lv