Par Audriņu pagasta pirmskolas iestādes siltinašanu

Audriņu pagasta padome informē, ka par Audriņu pagasta pirmsskolas iestādes siltināšanu, tiks noslēgts līgums ar SIA Rēzeknes pilsētas DELTA, Rīgas ielā 8, Rēzekne, LV-4601.