Audriņu pagasta bibliotēkā atzīmēja Mātes dienu un Eiropas dienu

Ienākot šajā pasaulē, katra mazā būtne alkst ne tikai pēc ēdiena, siltuma un ikdienas rūpēm, bet arī pēc drošības, mīlestības, miera un, saņemot to visu no agras bērnības, izaugs par pilnvērtīgu, pašpārliecinātu un atbildīgu personību. To nodrošina, atbalsta un seko tam gan ģimene, gan skola, gan arī valsts.

Kā var pateikties vecākiem par rūpēm un negulētām naktīm, par labu padomu un morālo atbalstu? Atbilde uz šo jautājumu ir neparasti vienkārša – apskaut, pateikt siltus vārdus un uzdāvināt pašu rokām izveidotu dāvanu, ka mīlestības simbolu un pateicības apliecinājumu. Lai sasniegt šo cilo mērķi, tuvojoties Māmiņu dienai, Audriņu pagasta bibliotēkā noritēja nodarbība bērniem “Ar mīlestību māmiņai…”.

Nodarbības dalībniekiem tika piedāvāta iespēja ne tikai pašu rokām sarūpēt dāvanu māmiņai, bet arī pilnveidot prasmi brīvi orientēties bibliotēkas telpās un grāmatu plauktos, uzzināt, kur var sameklēt siltus vārdus māmiņas apsveikumam un atrast tos bibliotēkas krājumā.

Pasākumā piedalījās dažāda vecuma bērni – no pirmsskolniekiem līdz vidusskolas posma audzēkņiem. Lieliski, ka, neskatoties uz to, viņi prata brīvi komunicēt savā starpā, sadarboties, dalīties pieredzē, vērsties pēc palīdzības un sniegt palīdzību cits citam.

Katra bērna un pieaugušā labsajūta, iespēja piepildīt savus sapņus un ieceres ir cieši saistīta ne tikai ar ģimeni un tās atbalstu, bet arī ar iespēju dzīvot drošā apkārtējā vidē.  Audriņu pagasta bibliotēkā tika organizēta izglītojošā spēle skolas vecuma bērniem par Eiropas savienību “Es & ES. 20 gadi kopā.”

Pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta iespēja aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību, kā lielu daudzu valstu saimi,  uzzināt vai atkārtot  interesantus faktus, lietderīgi un izzinoši pavadīt brīvo laiku, papildināt zināšanas par bibliotēkas krājumā esošo literatūru,  bibliotēkas abonēto datu bāzu piedāvājumu, izglītojošo internetportālu iespējām.

Bērniem tika piedāvāts pafantazēt un iztēloties Eiropas Savienību, kā lielu kārtaino torti, kur katrā kārtā atrodas dalībvalstis. Izlasot sagatavoto informāciju, pameklējot bibliotēkas materiālos vai internetvietnēs, bērni sarindoja visas dalībvalstis ES iestāšanās kārtībā. Tādējādi atkārtoja gan dalībvalstu skaitu, gan iegaumēja karogus, gan uzzināja jaunus faktus.

Nodarbības noslēgumā bērni aizrāvās  ar “eirodomino” salikšanu, ieguva informāciju par ES dalībvalstu simboliem. Domino salikšana notika  jautrā gaisotnē, jo katram gribējās ātrāk atrast savu kartiņu, palīdzēt kaimiņam, uzzināt interesantus faktus par dzīvniekiem, kukaiņiem, putniem un ziediem, līdztekus veidojot dīvaini sarežģīto domino kartiņu rakstu.

Pēc bērnu atziņām, pasākumu apmeklējums sagādāja daudz pozitīvo emociju no kopābūšanas, papildināja zināšanu klāstu un sekmēja interesi  vairāk lasīt un pētīt.

 

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne