Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu maiņu!

Ūdenssaimniecības tarifs Audriņu pagastā pēdējo reizi tika aktualizēts 2017.gadā. Ņemot vērā to, ka no 2023.gada minimāla mēnešalga atkal celsies (šoreiz līdz 620 EUR/mēnesī) un līdz ar to celsies arī ūdenssaimniecības iekārtu apkalpošanas izmaksas, kā arī elektroenerģijas cenas pieaugumu vismaz 3 reizes pret šī gada tarifu, Nautrēnu apvienības pārvaldes struktūrvienība „Audriņu pagasta pārvalde” informē, ka ar Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.1296 (prot.Nr.32,43&) ir apstiprināti jaunie tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem Audriņu pagastā. Jaunie tarifi stāsies spēkā sākot ar 2023.gada 1.februāri:

  • par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Audriņu pagasta Audriņu ciemā un Krupu (Mežāres) ciemā – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 2,61 EUR/m3 (ar PVN).
  • par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Audriņu pagasta Audriņu ciemā un Krupu (Mežāres) ciemā – kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,09 EUR/m3 (ar PVN).

Lūdzam visus klientus OBLIGATI atsūtīt ūdens skaitītāja rādījumus par decembra mēnesi līdz 06.01.2022.g. (e-pasts rekini@audrini.lv) vai ziņot pa tālr.:64628243.
Aicinām iedzīvotājus veikt savu parādu apmaksu par komunālajiem pakalpojumiem, zemes nomu un zemes nodokli (skaidrā naudā Audriņu pagasta pārvaldes kasē – līdz 29.12.2022, vai ar pārskaitījumu līdz mēneša beigām). Audriņu pagasta kase tagad strādā katru dienu, pagasta pārvaldes darba laikā.