Mediju klubs Rēzeknē apvieno domubiedrus

Mūsdienu realitātē ļoti aktuāls kļuvis jautājums par drošību masu mediju pasaulē, virtuālajā pasaulē un pasaulē vispār. Patiesas informācijas iegūšana ir pārtapusi par sarežģītu procesu, jo orientēties ziņu plūsmā “vienkāršajam” iedzīvotājam ar katru dienu ir grūtāk. Katrs, kurš dzird un prot lasīt, mēdz interpretēt informāciju un pasniegt to tālāk citiem papildinātu pēc saviem ieskatiem.

Kritiskās domāšanas veicināšanas nolūkā vietējie ietekmes līderi – žurnālisti, Rēzeknes novada pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, bibliotekāri, kultūras namu vadītāji un citi tika iesaistīti projektā “Mediju klubs”, kuru īsteno biedrība “Viedokļu līderu skola” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Dalībnieki tiešsaistē diskutēja par dezinformāciju un tās ietekmi uz sabiedrību, par sociālo tīklu izplātīto informāciju patiesīgumu un drošības noteikumiem katram lietotājam. Interesanta un aizraujoša bija Eduarda Medvedeva nodarbība par fotografēšanas pamatprincipiem un vēsturi. Sandras Murinskas vadīta diskusija par sociālo mediju satura veidošanu izraisīja daudz pozitīvu emociju un papildināja dalībnieku zināšanas par komunikācijas ētiku sociālajos medijos.

Projekta laikā ir iegūtas ne tikai jaunas zināšanas, bet atrasti jauni sarunu biedri un paziņas. Bija prieks dzirdēt dažādus viedokļus un pieredzes stāstus. Īpaši tagad, pandēmijas ierobežojumu laikā, ir vērtīgi atrast jaunas saskarsmes iespējas, saņemt atbalstu un smelties idejas darbam.

Visiem pasākumu cikla organizatoriem un dalībniekiem saku lielu paldies!

Mediju kluba dalībniece

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja

Oksana Brokāne