Septembra pasākumi Audriņu pagasta bibliotēkā

GLĪTRAKSTĪŠANAS KONKURSS

Visā pasaulē 8. septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā rakstpratības diena (International Literacy Day). Arī Audriņu pagasta bibliotēka ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību lasītprasmes un rakstītprasmes aktualitātei dzīvē organizē pasākumu ciklu, kas ir orientēti uz šo svarīgu prasmju attīstību.

Tāpēc dalībnieki no 2 līdz 60 gadu vecuma pulcējās pie lielā bibliotēkas galda, lai pierādītu savu centību, neatlaidību un pat meistarību glītrakstīšanā.

Mūsdienu realitāte pieprasa no cilvēkiem arvien vairāk rakstīšanai izmantot datoru, tomēr ikdienas rakstīšana ar roku palīdz attīstīt sīko pirkstu motoriku, kas, savukārt, ietekmē tādu izziņu procesu kā uzmanība, domāšana, atmiņa attīstību. Daudzi domā, ka šis process ir aktuāls tikai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, bet tie ir aplami uzskati. Senjoriem, cienījamā vecuma pārstāvjiem regulāra nodarbošanās ar rakstīšanu palīdz attālināt un pat novērst demences pazīmes.

Aicinām visus interesentus apskatīt un novērtēt dalībnieku darbiņus Audriņu pagasta bibliotēkā.

SKAĻĀS LASĪŠANAS STUNDA

Rakstīšanas process nav iedomājams bez lasīšanas iemaņām. Šie divi procesi papildina un pilnveido viens otru. Tieši tāpēc Audiņu pagasta bibliotēkā 17. septembrī tika organizēta skaļās lasīšanas stunda “Lasīsim ar prieku!”. Kaut gan pasākums bija paredzēts bērniem, vēlmi piedalīties tajā izrādīja arī pieaugušie. Tādējādi apvienojās dažāda vecuma pārstāvji vienam cēlam mērķim – atrasties nemitīgajā attīstībā, sekmēt savas personības izaugsmi, palīdzēt citiem un radoši sadarboties.

Pasākuma laikā skanēja pasakas un dzejoļi. Visiem dalībniekiem gribējās parādīt klātesošajiem savu vārda mākslu. Kaut gan atklājās arī interesanta lieta – arī uzmanīgi un pacietīgi klausīties ir liela, ne visiem pieejama māksla.

Pasākumi, kas ir orientēti uz lasīt un rakstīt prasmju sekmēšanu, tiks organizēti Audriņu pagasta bibliotēkā regulāri. Laipni lūdzam tos apmeklēt jebkura vecuma cilvēkus.

TĒVA DIENA

Samērā jauna, tomēr jau iecienīta tradīcija mūsu iedzīvotājiem ir Tēva dienas svinēšana. Lai sagatavotu mīļajam tēvam pārsteigumu, bibliotēkas radošajā darbnīcā pulcējās gan pavisam mazie, gan lielie dalībnieki. Dēli un meitas, vēloties iepriecināt savu vecāku, līmēja, grieza, rakstīja, zīmēja. Dāvanas tapšanas procesu pavadīja jautri smiekli, dzīvesstāstiņi, anekdotes. Jautra gaisotne valdīja pasākumā. Un, kā rodošā procesa galarezultāts, tapa apsveikuma atklātne. Protams, katram meistaram sava, neatkārtojama.

Noguruši, tomēr laimīgi, darbnīcas apmeklētāji baudīja sarūpēto cienastu un dalījās iespaidos. Pasākums ir izdevies – tētis saņems ne tikai paštaisīto dāvaniņu, bet arī bezgalīgas bērna mīlestības apliecinājumu!

IZSTĀDE

Katru mēnesi Audriņu pagasta bibliotēka rīko izstādes, kas ir veltītas ievērojamiem latviešu un pasaules literātiem. Septembrī liela uzmanība pievērsta mūsu tautas lepnumam – Jānim Rainim. Rakstniekam, dzejniekam, publicistam atzīmējām 155. gadu jubileju.

Audriņu pagasta bibliotēka piedāvā vairākus literāros darbus saviem lasītājiem gan latviešu, gan krievu valodā. Lietotāji var saņemt lasīšanai pirmo Raiņa dzejoļu krājumu, kurš tapa trimdas laikā “Tālas noskaņas zilā vakarā”, emigrācijā uzrakstīto, uz folklora motīviem balstītu lugu “Zelta zirgs”, kā arī citu autoru grāmatas par Raiņa dzīvi un daiļradi.

Patīkamu lasīšanu! Audriņu pagasta bibliotēka gaida savus lasītājus katru dienu.

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Oksana Brokāne