Skolēnu braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtība Rēzeknes novadā

 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus vai segtu transporta izdevumus, vecākiem pirms mācību gada sākuma līdz 20.augustam jāiesniedz Audriņu pagasta pārvaldē atbilstoši izglītojamā dzīvesvietai iesniegums.