Ir realizēts projekts “Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko kolektīvu darbības apskaņošanai”

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000004 “Skanas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko kolektīvu darbības apskaņošanai” ir īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējā summa 6684,83 eiro, no kuriem:

90% – publiskais finansējums – 6016.35 eiro

10% – līdzfinansējums no Audriņu pagasta budžeta līdzekļiem – 668.48 eiro

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāta skaņas aparatūra, kas nodrošinās kvalitatīvāku un lētāku pasākumu apskaņošanu: 10 mikrofonu statīvi; 2 skatuves monitori; aktīvā akustiskā sistēma ar iebūvētu 2 kanālu mikšerpulti, radiosistēmu ar rokas mikrofonu un atskaņotāju; 6 radiomikrofonu sistēmas, katrā no kurām ietilpst rokas dinamiskais mikrofons, galvas mikrofons, jostas raidītājs; vadi un pagarinātāji.

Rakstu sagatavoja

Audriņu pagasta kultūras nama vadītāja Tamāra Smirnova

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv