Audriņos atklāta fotoizstāde “Audriņi šodien”

Mēs esam daļa no mūsu Latvijas un varam lepoties ar skaistām Latgales ainavām, tāpēc savlaicīgi gatavojoties valsts simtgadei, Audriņu pagasta jaunieši izteica vēlmi iemūžināt Audriņu ciema un pagasta vietas, dzīvi.

Šovasar, no 7. līdz 10. augustam, jauniešiem bija iespēja gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par fotogrāfijas veidiem, kompozīcijas uzbūvi un redzesloka izklāstu.

Pateicoties aktīvistiem un skolotāja Ērika Zlatkusa profesionālajiem padomiem, tapa interesanta un neparasti noformēta izstāde, kur katrs apmeklētājs var paskatīties uz savu ikdienu savādāk – jauniešu acīm.

Izstāde “Audriņi šodien” pieejama Audriņu pagasta KN (Lielajā zālē) līdz decembra mēnesim. Laipni lūgti novērtēt mūsu darbu!

Izsakām lielu pateicību lektoram Ērikam Zlatkusam par ieguldīto laiku, zināšanām, KN vadītājai Tamārai Smirnovai par idejas realizēšanu, un atsaucīgajiem jauniešiem par dalību lekcijās un praktiskajās nodarbībās.

PALDIES arī par garšīgajām kūkām, saldumiem un kafiju, mājīgu atmosfēru un kopābūšanu

izstādes atklāšanas diena!

 

Rakstu sagatavoja

Audriņu pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists

Ivans Putins