Audriņu Kultūras nama skatuvei ir jauni aizkari par ELFLA līdzekļiem.

2017.gada 28.jūnijā tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā      Latvijas  Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējais budžets ir 8154,77 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 7339,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums- 815,48 EUR, kas tika nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

Šūšanas, piegādes un uzstādīšanas darbus veica SIA Stalve, kas atrodas Ventspils ielā 17-1, Rīgā.

Audriņu kultūras nama skatuvei ir nomainīti aizkari, uzlabots skatuves vizuālais izskats, kas nodrošinās labāku pasākumu kvalitāti.Tika uzlabota arī pasākumu drošība, jo jaunie skatuves aizkari atbilst ugunsdrošības prasībām, ko apliecina auduma ražotāju sertifikāts.

Jaunos aizkarus jau ir novērtējuši pagasta iedzīvotāji atpūtas vakarā šansona stilā 2017.gada 3.novembrī un 180 pagasta iedzīvotaji un viesi 18.novembra svinīgajā pasākumā.

Projekta vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis (20240381, aleksandrs.bindemanis@audrini.lv )