Bērnības svētki Audriņu KN

5. jūnijā Audriņu pagasta bērni (6 zēni un 4 meitenes), kam šogad paliek 5 gadi, svinēja Bērnības svētkus Audriņu KN pilī kopā ar Pelnrušķīti.

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja iesaistīties spēlēs, noklausīties Audriņu bērnu vokālā ansambļa “Podziņas” pirekšnesumus, saņemt dāvanas, kā arī uzcienāties pie svētku galda.

Noslēgumā katrs varēja gūt daudz pozitīvo emociju lēkājot uz piepūšamajām atrakcijām un batuta.