Kara dziesmu pasākums Audriņu KN

8. maijā laukumā pie Audriņu KN notika Kara laika dziesmu pasākums.

Uzstājās Audriņu krievu vokālais ansamblis “Ivolga”, Strūžānu krievu vokālais ansamblis “Raduga”, ciemiņi no Čornajas – Elīna un Kristīne, kā arī pasākuma vadītāji Tamāra Smirnova un Viktors Putins.

Pēc svīnīgās daļas Audriņu pagasta iedzīvotāji un citu pagastu/pilsētas dalībnieki gāja pie pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem, lai noliktu ziedus Otrā pasaules kara kritušajiem.

Pasākuma noslēgumā ciemiņiem un dalībniekiem bija iespēja mieloties ar vakariņām un zāļu tēju, kas tika gatavotas uz ugunskura.