Par malkas iegādi

Rēzeknes novada Audriņu pagasta pārvalde informē, ka par malkas iegādi 2011.gadam tika noslēgts līgums ar Z/S “Dainava”, juridiskā adrese: Dilāni, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4642, reģ. Nr. 4201001204.