Par kancelejas precēm un saimnieciskiem līdzekļiem

Rēzeknes novada pašvaldības  Audriņu pagasta pārvalde, reģ Nr.90000014512,  informē,  ka 2011.gada 14.februārī noslēdza pirkuma – pārdevuma līgumu  Nr.SP004, par kancelejas preču un saimniecisko līdzekļu iegādi ar SIA “ALBA -LTD”, pēc adreses: Brāļu Skrindu iela 17, Rēzekne, LV – 4600