Par mikroautobusa iegādi un sniega tīrīšanu.

Rēzeknes novada pašvaldības, Audriņu pagasta pārvalde informē, ka 14.decembrī 2010.gadā tika noslēgts līgums par sniega tīrīšanu uz pagasta ceļiem ar Z/s Aleksejs un KO.

17.janvārī 2011.gadā tika noslēgts līgums Nr.1 ar Vladimiru Gladiševu par mikroautobusa Volkswagen T-5 iegādi, pagasta pārvaldes vajadzībām.