Par naftas, kancelejas,remontmateriālu iegādi

Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde reģ.Nr.90000014512 iegādāsies dīzeļdegvielu – 7000 litrus pagasta pārvaldes vajadzībām 2011.gadā, paredzamā līgumcena 5200 Ls. Kā arī kancelejas preces, saimnieciskos līdzekļus līdz 3000.00 ls un remontmateriālus- 3000,00Ls.

Kontakttālruņi 64628222,29463128, e-pasts info@audrini.lv

Pieteikumus pieņemsim līdz 20.janvārim Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas iela -17