Par naftas produktu iegādi.

Audriņu pagasta pārvalde,reģ.Nr.90000014512 plāno iegādāties naftas produktus: dīzeļdegviela -7000litri, benzīns A95- 300l,pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadā. Paredzamā līgumcena 5200.00 Ls.Pieteikumus iesniegt Audriņu pagasta pārvaldē līdz 15.februārim 2010.gadam.Konttakttālriņi :64628222,fakss 64628241