Audriņu pagasta pārvaldes “Zarečjas smilts-grants un smilts atradnes atlikušo krājumu revīziju”

Audriņu pagasta pārvalde izsludina cenu aptauju uz “Zarečjas smilts- grants un smilts atradnes atlikušo krājumu revīziju” Rēzeknes novada Audriņu pagastā. Ar priekšlikumiem griesties Audriņu pagasta padomē,telefoni: 64628222, 29463128