“Lielā Talka 2022”

Lielā talka – 2022 Audriņu pagastā noritēs kā individuālā (katram savā īpašumā).  Informācija par atkritumu izvešanas iespējām – pagasta pārvaldē pa t.

Pagasta darbinieki izvēlējas par savu talkas objektu V. Seiles piemiņas vietu Audriņu pagasta Seiļos. Tiks sakārtota piemiņas vietas teritorija, izveidota puķu dobe.

Sakārtosim katrs savu pagalmu