Audriņu pagasta pārvalde aicina darbā skolotāja palīgu Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē

Prasības pretendentam: Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība.

                                              Valsts valodas prasme: Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1).

Darba pamatpienākumi:

  • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai organizēt bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
  • nodrošināt drošu bērnu darbību pirmsskolas izglītības skolotāja prombūtnes laikā;
  • attīstīt bērna pašapkalpošanās iemaņas;
  • piedalīties mācību materiālu izgatavošanā un svētku organizēšanā pēc pirmsskolas izglītības skolotāja norādījumiem;
  • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.
  • CV un motivētu pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas var iesniegt līdz 2019.gada 20.decembrim Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4611 darbdienās, darba laiks 08.00- 12.00, 13.00-16.30, vai sūtīt uz e-pastu: info@audrini.lv, tālrunis uzziņām 29467307 vai 20240381.