Stikla pakešu logu piegāde Audriņu pamatskolai

Audriņu pagasta pārvalde veic cenu aptauju Audriņu pamatskolas logu piegādei saskaņā ar pievienoto specifikāciju. Papildus informācija pie pārvaldnieka, tel.20240381

Cenas piedāvājuma iesniegšana

Cenas piedāvājumu iesniegt, aizpildot pievienoto tāmes veidlapu, e-pastā info@audrini.lv vai Audriņu pagasta pārvaldē darba dienās no 8:00- 16:30, Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, līdz 05.05.2017.

Fasade1

Fasade2

Logu izmeri

Tames veidlapa