Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām

Identifikācijas numurs: APP 2017/1

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999.99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš:17.01.2017. plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).

Pielikumā:

Instrukcija

Lēmums

Līgums