Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs: APP 2016/3

Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde un darbu vaikšana.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 01.04.2016 plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:
Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 18.03.2016.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

PPPL 18.03.2016