Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs: APP 2016/2

Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2016.gadam.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: 22.02.2016. plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).

Kontaktpersona:

Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381 e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 10.02.2016.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

PPPL 10.02.2016