Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs: APP 2015/3

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: 22.12.2015.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).

Kontaktpersona:

Raitis Šakalovs, mob.29467307  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 09.12.2015.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

PPPL  09.12.2015